П'ятниця, 9 червня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Посвідчення тракториста – машиніста

Посвідчення видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку,   встановленому   МОЗ,  а  також  професійну  підготовку, перепідготовку   або   підвищення   кваліфікації   відповідно   до навчальних  планів  і  програм  та склала теоретичний і практичний іспити  екзаменаційній  комісії в територіальному органі Держпродспоживслужби. 

Під  час  теоретичного  іспиту  перевіряються  знання  правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації машин. 

Під час практичного іспиту  перевіряються  навички  керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення.

Результати іспитів заносяться у протокол.

 Для  складання  теоретичного  і  практичного  іспиту  та отримання посвідчення тракториста-машиніста до  територіального органу Держпродспоживслужби подаються такі документи: 

- заяву  від  особи  або  подання  підприємства  чи навчального закладу, якими  направлена  особа  чи  група  осіб,  зразки  яких затверджує  Мінекономіки;

- диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення)  робітничої кваліфікації; 

- медичну  довідку  встановленого  зразка  про  придатність  до керування машинами; 

- дві  фотокартки  розміром  3  x  4 сантиметри, що відповідає віку  особи  на  момент  одержання нею посвідчення;

- копія   картки   фізичної   особи  -  платника  податків  про присвоєння  ідентифікаційного  номера  Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів.

Крім  зазначених  документів  до    екзаменаційної    комісії подається документ, що засвідчує особу, а для одержання дозволу на право  керування  машинами  інших  категорій  також    посвідчення тракториста-машиніста. Якщо особа не склала теоретичного або практичного іспиту, то нове посвідчення їй не видається, а  попереднє  вилучається,  і повторний іспит призначається не раніш як через 10 днів.

Обмін посвідчень

Посвідчення на право керування машинами  має  необмежений термін  дії  і  обмінюється  у  разі  його    непридатності    для користування  та у разі заміни посвідчення. 

У  разі  заміни  посвідчення  в  новому  посвідченні  замість категорії A відкривається категорія A1,  замість B-A2, C-B1, D-B2, E-B3, а  замість категорії  F відкривається одна або кілька таких категорій,  як  C,  D1,  D2,  E1,  E2, F1, F2, G1 і G2. 

У разі  заміни  посвідчення,  яким  надано  дозвіл  на  право керування   машиною,   що   належить  до  категорії  F,  у  новому посвідченні відкриваються  категорії  на  підставі  пред'явленого диплома  кваліфікованого  робітника  або  свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Обмін посвідчень трактористам-машиністам провадиться без складання іспитів.

У разі втрати посвідчення на підставі заяви та пояснення власника,  а  також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах  масової  інформації  оголошення  про  втрату  посвідчення видається  нове  з  поміткою  "Дублікат" після складення заявником теоретичного  і практичного  іспитів.  

Оформлення дубліката посвідчення замість втраченого внаслідок 

крадіжки  або  стихійного лиха,  якщо це підтверджено відповідними 

документами, проводиться без складання іспитів. 

При  обміні  посвідчень,  у  яких не зазначені категорії машин,  у новому посвідченні відкриваються категорії з врахуванням вивчених  машин  згідно  з  пред'явленим  дипломом кваліфікованого робітника  або свідоцтвом  про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

При обміні таких посвідчень замість посвідчення III  класу  в новому посвідченні відкривається одна - дві категорії,  II класу - не менше двох категорій, I класу - не менше трьох категорій.