П'ятниця, 9 червня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Про управління

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Волинській області виконує такі завдання :

 

► Реалізує державну політику в сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

► Здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за :

дотриманням санітарного законодавства;

• додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема імпортованих лікарських травах, водних об’єктах; воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою; лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;

• дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та

Інгредієнтів  у тютюнових виробах, які реалізуються на відомчій  території;

• застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних, профілактичних   і

протиепідемічних заходів щодо охорони відомчої території від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших територій або карантинних зон;

• здійснення контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення; та участь у визначенні цих факторів, встановленні і оцінюванні ступеню створюваного ними ризику;

► Здійснює у межах компетенції, контроль за усуненням причин і умов виникнення,  поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень  людей;

► Подає, в установленому порядку, пропозицій щодо обмеження або заборони в’їзду на відомчу територію громадян України, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;

► Проводить державні санітарно – епідеміологічні експертизи з оформленням результатів її проведення у вигляді відповідних висновків;

► Розробляє та здійснює санітарні заходи, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема, щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності; вживає, відповідно до закону заходи реагування, у тому числі обмежування  або заборони ввезення  (пересилання)  на митну територію або

перевезення біологічних продуктів та патологічного матеріалу;

► Приймає участь у проведенні санітарно – епідеміологічних розслідуваннях, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення й поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти; групових  та  індивідуальних  харчових  отруєнь,  масових  неінфекційних захворюваннях (отруєнь)  та радіаційних уражень; випадків порушення норм радіаційної  безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань та вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

► Приймає участь у реалізації науково – технічної, технологічної та інноваційної політики; впровадженні у виробництво науково – технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;

► Приймає участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо  окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;

► Здійснює відбір зразків об’єктів санітарних заходів, зразків продукції та перевірки її характеристик; організовує проведення лабораторних досліджень (випробувань)  та/або експертизи;

►  Здійснює моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо  дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

► Узагальнює результати здійснення державного санітарно – епідеміологічного нагляду з аналізом причин виявлених порушень, розробкою та поданням у встановленому порядку пропозицій щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту здоров’я населення та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.