П'ятниця, 9 червня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Реєстрація техніки

Техніка реєструється  протягом  семи  днів  на  підставі зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором заяви власника  або  уповноваженої  ним особи у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.

До заяви додаються: 

     1) документи,   що   підтверджують   право   власності    або правомірність використання машини; 

     2)  копії  паспорта  та  картки  фізичної  особи  -  платника податків   про   присвоєння  ідентифікаційного  номера  Державного реєстру  фізичних  осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);

     3) документ, що посвідчує особу представника власника та його 

повноваження (у разі потреби); 

     4) свідоцтво  про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з  обліку попереднім  власником   (якщо   машина   перебувала   в експлуатації   та   була   зареєстрована  в  інспекції  чи  іншому державному органі); 

     5) митна декларація  на паперовому носії або її 

копія,  засвідчена  в  установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для  машин,  що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;

     6) висновок спеціаліста;

     7) для машин, які реєструються вперше: 

     декларація  про  відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим  представником,  - для машин, на які поширюється дія Технічного  регламенту  безпеки  машин,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62; 

     сертифікат   затвердження  типу,  виданий  органом  з  оцінки відповідності,  призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, - для машин, на які поширюється дія  Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та  лісогосподарських  тракторів,  їх причепів і змінних причіпних машин,  систем,  складових  частин  та  окремих  технічних вузлів, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367; 

     сертифікат   відповідності   затвердженому  типу,  оформлений виробником   або  його  уповноваженим  представником  на  підставі сертифіката затвердження типу, - для машин, на які поширюється дія Технічного  регламенту  затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських  тракторів,  їх  причепів  і  змінних  причіпних машин,  систем,  складових  частин  та  окремих  технічних вузлів, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367; 

Довідки про включення до ЄДРПОУ, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду).

Нові машини реєструються після огляду інспектором. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором.

У   разі   перебування  машини  за  межами  району,  де проводиться  її  реєстрація,  або  зняття  з  обліку  допускається здійснення  огляду  машини  спеціалістом  з  проведення обстеження машини  на відповідність її ідентифікаційних номерів і супровідних документів  на  предмет  фальсифікації, які пройшли підготовку для провадження  такого  виду  діяльності,  у  районі,  в якому машина перебуває  тимчасово,  з  видачею відповідного висновку, строк дії якого становить 30 діб.

Власник зобов'язаний зареєструвати машину протягом 10 діб від дня придбання, митного оформлення або виникнення інших обставин, що є підставою для реєстрації.

За фізичною  особою - підприємцем машина реєструються  як  за фізичною особою.

У реєстрації машини може бути відмовлено: 

1) якщо машина: 

- не  знята  з  обліку  попереднім  власником в територіальному 

органі   Держпродспоживслужби  чи  іншому  державному  органі,  за 

винятком випадків, передбачених законодавством;

- не має ідентифікаційного номера; 

2) у разі коли документи: 

- подано не в повному обсязі; 

- викладено іноземною   мовою   без   додатка   засвідченого  в 

установленому порядку перекладу на державну мову; 

- копії яких не засвідчені в установленому порядку; 

- оформлено з іншими порушеннями закону; 

2-1) якщо: 

- у висновку спеціаліста зазначено,  що на машині  знищені  або 

підроблені,  або  сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових 

частин (вузлів і агрегатів); 

- машини ввезені  на  територію  України  без  відповідного  їх 

митного  оформлення  або  із сфальсифікованими документами митного 

оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;

3) в інших випадках, передбачених законом.

Заява фізичної особи

Заява юридичної особи