П'ятниця, 9 червня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Нормативно правова база

Конституція України

Закон України “Про державну службу"

Закон України “Про запобігання корупції”

“Про доступ до публічної інформації”

“Про ветеринарну медицину”

“Про захист прав споживачів”

“Про рекламу”

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

ЗУ «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Постанова від 24 жовтня 2018 р. № 960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)»

Постанова від 21 жовтня 2020 р. № 971 «Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму “єдиного вікна” та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова від 25 травня 2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю»

Постанова від 08 травня 2019 р. № 383 «Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю»

Постанова № 33 від 23.01.2019 року " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів "

Наказ від 21.11.2006 N 690 «Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання».

Наказ від 22.12.2005 № 731 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу»

Наказ 29.11.2006 № 716 «Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів».

Наказ № 242 від 07.05.2019 року "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин"

Наказ № 534 від 06.09.13 "Про затвердження Порядку оформлення Головним державним фітосанітарним інспектором України, головними державними фітосанітарними інспекторами в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступниками та державними фітосанітарними інспекторами матеріалів про адміністративні правопорушення"

“Про насіння і садивний матеріал”

“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

“Про карантин рослин”

“Про охорону прав на сорти рослин”

“Про пестициди і агрохімікати” 

"Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

“Про племінну справу у тваринництві”

“Про захист рослин”

“Про молоко та молочні продукти”

“Про питну воду та питне водопостачання”

“Про захист населення від інфекційних хвороб”

“Основи законодавства України про охорону здоров'я”

“Про загальну безпечність нехарчової продукції”

“Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

“Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення”

“Про метрологію та метрологічну діяльність”

“Про ціни і ціноутворення”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 762 «Порядок ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналась Україна»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 691 «Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177 Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 07.10.2016 № 365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 07.10.2016 № 366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту»

Закон України "Про ціни і ціноутворення"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

Закон України "Про поштовий зв'язок" 

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

Закон України "Про телекомунікації" 

Постанова КМУ"Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"

Постанова КМУ "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення"

Постанова "Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку формування тарифіватвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів"

Постанова КМУ "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів"

Постанова КМУ "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"

Постанова КМУ "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою"

Постанова КМУ "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги"

Постанова КМУ "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв"

Постанова КМУ "Про внесення змін до п.1 постанови КМУ від 17 жовтня 2008 року №955"

Наказ Держкомзему "Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт"

Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби"

Розпорядження Волинської ОДА від 12 березня 2011 року № 105

Розпорядження Волинської ОДА від 16 липня 2008 року № 249

 Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам

Про схвалення Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю)

Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” 18.12.2017 № 1104

Програма підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини у Волинській області на 2018-2020 роки

Наказ №446 "Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССP"

Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 818 «Про затвердження Порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення»

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»

Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»

Наказ Міністерство Аграрної Політики Та Продовольства України №96 від 13.02.2013 року «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби»

Наказ № 447 від 08.08.2019 "Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин"

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 червня 2011 р. № 641 Київ Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 грудня 2011 р. № 1348 Київ Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління

ЗУ Про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"

НАКАЗ N 2836/835 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2021 р. за N 75/35697 Про затвердження Розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку