Субота, 6 червня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління
s
10 жовтня 2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ ЩОДО ПОВНОВАЖЕНЬ СЛУЖБИ У СФЕРІ МЕТРОЛОГІЇ ТА МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОВІРКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

У сфері законодавчо регульованої метрології  проводиться метрологічний нагляд з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у цій сфері та для забезпечення єдності вимірювань у країні, систематичного удосконалення засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і підтримання їх у постійній готовності до вимірювань.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері метрологічного нагляду, а саме: перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог; подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених, законодавством; перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу.

Періодичність здійснення Держпродспоживслужбою планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1058 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках», та залежить від ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, відносяться:

- вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;

- вид метрологічного нагляду;

- кількість засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації у суб’єктів господарювання;

- наявність порушень вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності та відповідно до визначених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику : високого, середнього та незначного.

Як результат, планові заходи метрологічного нагляду здійснюються з такою періодичністю:

- з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік;

- із середнім ступенем ризику –не частіше ніж один раз на три роки;

- з незначним ступенем ризику –не частіше ніж один раз на п’ять років.

Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими ЗВТ, що перебувають в експлуатації, здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших нормативно-правових актів.

Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими ЗВТ, що перебувають в експлуатації у суб’єктів господарювання проводиться перевірка :

- додержання вимог до періодичної повірки ЗВТ, вимога регламентується Наказом  Міністерства економічного розвитку та торгівлі України  № 193 від 08.02.2016 «Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»;

- стану дотримання правил застосування ЗВТ, вимога регламентується Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

- застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації ЗВТ,  вимога регламентується Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України  № 914 від 04.08.2015р. «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин».

Переліки категорій законодавчо регульованих ЗВТ, що підлягають періодичній повірці затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 374 від 04.06.2015р. «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці».

Постійна справність та готовність до застосування ЗВТ забезпечується їх повіркою, технічним обліком, регулюванням і ремонтом, контролем стану, правильним обігом і зберіганням. Окрім того, варто зазначити, що в усіх організаціях повинен здійснюватися метрологічний облік  засобів вимірювальної техніки, своєчасне вилучення із застосуванням засобів вимірювання, що відмовили, списання застарілих та оновлення парку.

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал). 

За виконання перерахованих заходів відповідає метрологічна служба або відповідальна особа підприємства, дана вимога регламентується Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України  № 1747 від 23.12.2015р. «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики».

Порядок робіт та послуг з метрологічного обслуговування здійснюються згідно з вимогами нормативних документів, затверджених в установленому порядку та складеного договору на виконання метрологічних робіт та надання послуг. 

Правила прийому засобів вимірювальної техніки на повірку або виклику повірника на підприємство здійснюється наступним чином: замовник відправляє на адресу виконавця лист на ім’я керівника з проханням провести повірку та наданням гарантій оплати за повірку. Там же отримують рахунок на оплату. Після оплати рахунку начальник відділу центру та керівник підприємства узгоджують день виклику повірника або дату доставки замовником засобів вимірювальної техніки, які здаються до прийому чистими та укомплектованими.

Постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 28.10.2015р. «Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг» встановлено механізм оплати підприємствами робіт і послуг та визначення їх вартості, а саме проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів та повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації.

Окрім ЗВТ на повірку подають необхідні допоміжні пристрої та вимогу виконавця – експлуатаційні документи, свідоцтва про повірку в разі, якщо ЗВТ були повірені, або документи щодо оцінки відповідності.

Тривалість перебування засобів вимірювальної техніки на повірці не повинна перевищувати 15 робочих днів після оплати за повірку, винятком є засоби вимірювальної техніки, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей термін.

Основні положення щодо організації, порядку проведення техніки і контроль процесів вимірювання наведено у ДСТУ OIML D 20:2008.

До вимірювального обладнання, яке більше не відповідає правовим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ, гаситься попередній відбиток повірочного тавра та вноситься відповідний запис в експлуатаційні документи протягом одного робочого дня. Наданий ЗВТ має бути переданий для приведення у відповідність та ремонт, або вилучено з ринку та експлуатації.

Позитивні результати повірки ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ або свідоцтвом про повірку чи записом із відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів. Порядок засвідчення зазначають у методиці повірки ЗВТ конкретного типу.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання. Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.

А тому, дотримання суб’єктами господарювання міжповірочних інтервалів та своєчасне подання ЗВТ на періодичну повірку забезпечить підтримку  високих технічних характеристик, точність вимірювань ЗВТ, своєчасне оновлення парку засобів вимірювальної техніки.