П'ятниця, 17 вересеня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління
s
10 жовтня 2018

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СОРТІВ РОСЛИН

Серед об’єктів інтелектуальної власності, права на які охороняються відповідними міжнародними угодами і законодавчими актами держави, біологічні об’єкти, зокрема сорти рослин, відносяться до особливої форми інтелектуальної власності. 

Використання сорту - це будь-яка дія щодо сорту, обумовлена в Законі України «Про охорону прав на сорти рослин», що потребує дозволу володільця патенту або, за його відсутності, власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

Суб’єкти насінництва та розсадництва в своїй роботі повинні керуватись законом України «Про охорону прав на сорти рослин», який регулює майнові і немайнові відносини, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом нових сортів рослин. 

Цим Законом передбачено  питання охорони інтелектуальної власності сортів рослин та процедуру передачі власником сорту майнового права на сорт і передачу права використання сорту з виплатою відповідної компенсації (роялті) власнику сорту.

Право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про занесення його до Реєстру сортів та отримання « Свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин». 

Особа, яка створила сорт, визнається автором сорту.

Власник сорту має право:

- передати своє майнове право на сорт на підставі договору будь-якій       особі, яка стає його правонаступником;

- заповісти своє майнове право на сорт у спадщину;

- видати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання сорту на підставі ліцензійного договору.

За ліцензійним договором власник сорту (ліцензіар) передає право на використання сорту іншій особі (ліцензіату) , яка бере на себе зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію.

Майновим правом власника сорту є його виключне право на використання власного сорту і на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами.

Виключне право власника сорту на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без його дозволу  не може здійснювати по відношенню до матеріалу сорту такі дії:

- виробництво або відтворення ( з метою розмноження);

- доведення до кондиції з метою розмноження;

- пропонування до продажу;

- продаж або інший комерційний продаж.

- вивезення за межі митної території України;

- ввезення на митну територію України;

- зберігання для будь-якої із цілей.