Вівторок, 17 вересеня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління
s
05 березня 2019

НА ВОЛИНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО БЛИЗЬКО 9 ТИС. ПОТУЖНОСТЕЙ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

В Головному управлінні Держпродспожбислужби відбулась виробнича нарада на якій розглядалися питання щодо реєстрації потужностей операторів ринку харчових продуктів. 

Станом на сьогодні на Волині  зареєстровано  8824 потужностей операторів ринку відповідно до державного реєстру.

Згідно зі статтею 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 771/97-ВР (із змінами) державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.

Порядок проведення державної реєстрації потужностей, який визначає процедуру державної реєстрації потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 №39.

Державна реєстрація потужностей проводиться в територіальних органах Держпродспоживслужби за місцем знаходження потужностей. Реєстрація потужностей проводиться на безоплатній основі.

Оператор ринку харчових продуктів не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності зобов’язаний подати (надіслати) за місцем розташування потужності до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області заяву про державну реєстрацію потужності засвідчену підписом оператора ринку або уповноваженою ним особою. 

Зазначаємо, що не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл. Транспортні засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один особистий реєстраційний номер. Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність.

Оператор ринку має право розпочати експлуатацію потужності за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днів після подання ним заяви про державну реєстрацію потужності не прийнято рішення про відмову у державній реєстрації потужності або не надано копії такого рішення оператору ринку.

Також, оператор ринку зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомляти територіальний орган компетентного органу про зміни у своїй діяльності, що зумовлюють необхідність внесення змін до відомостей державного реєстру потужностей операторів ринку, а також про припинення використання потужності.

Кожен оператор ринку харчових продуктів, потужності якого зареєстровані, має можливість переглянути інформацію про потужності в Державному реєстрі потужностей операторів ринку, до якого є вільний доступ на офіційному сайті Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua → діяльність → реєстри → Державний реєстр потужностей операторів ринку (наказ Мінагрополітики від 10.02.2016 № 39).

В черговий раз наголошуємо про відповідальність за роботу потужностей без державної реєстрації. Операторам ринку харчових продуктів, що здійснюють виробництво та/або обіг харчових продуктів з використанням незареєстрованої потужності передбачена адміністративна відповідальність згідно п.2 ч.1 Розділу ІХ ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» № 2042-VIII,

- тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі одинадцяти мінімальних заробітних плат.

З Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам»  та формою заяви можна ознайомитись за посиланням: 

 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0382-16/page