Субота, 15 грудня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління
s
24 січня 2018

ПРАВО СУБ’ЄКТІВ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА НА ПЕРЕВАГУ ПРИ РОЗТАШУВАННІ НАСІННЄВИХ ПОСІВІВ СОРТІВ РОСЛИН ПЕРЕХРЕСНОЗАПИЛЬНИХ КУЛЬТУР

Правове регулювання діяльності суб’єктів насінництва та розсадництва  щодо виробництва та обігу  насіння і садивного матеріалу здійснюється Законом України «Про насіння і садивний матеріал» у редакції від 2 жовтня 2012 р. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015). До суб’єктів насінництва та розсадництва належать фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які здійснюють виробництво насіння та/ або садивного матеріалу для його реалізації відповідно до зазначеного вище Закону.

В статті 13 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» суб’єкти  насінництва та розсадництва мають право, а саме: 

- на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками;

- вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів; 

- звертатися до відповідних органів виконавчої влади або до суду в разі порушення прав, наданих їм цим Законом; 

- брати участь у виконанні державних цільових програм щодо виробництва насіння і садивного матеріалу; 

- брати участь у формуванні державного резервного насіннєвого фонду.

  Перелік вказаних прав не є вичерпним, оскільки іншими законами, які регулюють здійснення аграрного виробництва, передбачені й інші права суб’єктів насінництва та розсадництва.

Враховуючи специфіку діяльності у сфері насінництва та розсадництва, особливий інтерес становить передбачене Законом України «Про насіння і садивний матеріал» право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками. Особливості реалізації зазначеного права суб’єктами насінництва та розсадництва визначені у Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 жовтня 2016 р. № 365 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 1 листопада 2016 р. за № 1413/29543). 

Угода про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин

У Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів зазначено, що відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує питання невисівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції.

За результатами узгодження може укладатися угода про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин, а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року. 

У чинному законодавстві не визначаються спеціальні вимоги щодо форми такого договору та його істотних умов. Тому при укладенні угод про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин необхідно керуватися загальними вимогами Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. щодо порядку та форми укладення договорів, а також приписами Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. щодо специфіки укладення господарських договорів між суб’єктами господарювання.

При укладенні договору про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин істотними умовами договору є: 

- вид сільськогосподарських культур, на запобігання перехресному запиленню яких спрямований договір;

- земельні ділянки (поля), на яких розміщуються посіви таких сільськогосподарських культур; 

- перелік споріднених сільськогосподарських культур, які можуть завдати перехресного запилення;

- норми просторової ізоляції при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин;

- строк дії договору; 

- гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року; 

- порядок та розмір компенсації збитків (прямої дійсної шкоди та упущеної вигоди) суб’єкту господарювання, який утримується від розміщення у межах норм просторової ізоляції споріднених сільськогосподарських культур.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо. До договору про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин може додаватися план-схема розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур.

Відповідно до Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів, суб’єкти насінництва та розсадництва мають право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво. Для реалізації вказаного права не пізніше 1 березня року, в якому здійснюватиметься посів, суб’єкт насінництва та розсадництва подає до відповідного територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужба) план-схему розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур. Під правом на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів розуміють, що в разі подання суб’єктом насінництва та розсадництва плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби, інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції. Суб’єкт насінництва та розсадництва, від якого план-схема надійшла першою, має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

У разі надходження плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин, при розміщенні яких будуть порушені норми просторової ізоляції, територіальний орган Держпродспоживслужби протягом семи робочих днів з дати надходження відповідного плану-схеми повідомляє суб’єктів насінництва та розсадництва, що подали відповідні плани-схеми, який саме суб’єкт насінництва та розсадництва має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин.

Підставою для відмови в наданні переваги при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

Право на відшкодування

У статті 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» передбачено право суб’єктів насінництва та розсадництва вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів. Загальні питання відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок перехресного запилення рослин вирощуваного сорту іншим сортом внаслідок невиконання сусіднім виробником умов укладеного з ним договору щодо розміщення посівів перехреснозапильників, врегульовані у Цивільному кодексі України, відповідно до ст. 22 якого особа, котрій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. 

Норми просторової ізоляції насінницьких посівів перехрестозапильних культур.