Середа, 26 січня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління
s
26 березня 2021

Внутрішньогосподарський облік насіння

Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) за додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства в сфері насінництва та розсадництва,  розглядаються вимоги   статті 13 Закону України «Про насіння та садивний матеріал», а саме -  здійснення  внутрішньогосподарського контролю за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу.

Нагадуємо, що для відображення  етапів виробництва насіння від посіву до збирання і зберігання врожаю, суб’єктом господарювання повинна  вестись  «Шнурова книга обліку насіння», далі Книга. Для кожної культури в Книзі  виділяють окремі сторінки і записи ведуть по кожному сорту окремо. За правильність і своєчасність ведення шнурової книги  відповідають агроном з насінництва та головний агроном суб'єкта господарювання. Всі сторінки цієї Книги нумеруються, прошиваються і скріплюються печаткою. 

Відомості в Книзі про кількість висіяного  насіння, а також про його надходження, мають  співпадати  з даними бухгалтерського обліку, а саме, з  Актами витрати насіння і садивного матеріалу, відповідно до форми № ВЗСГ-4 (Додаток 4 до Методичних  рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджених наказом Мінагрополітики України від 21.12.07р.№ 929) 

Акти складаються в двох примірниках після завершення сівби та підписуються агрономом і бухгалтером. Записи здійснюються за назвами насіння (сортами)  по окремих культурах та полях, вказуються витрати на один гектар та фактично на всю площу.

Основними документами для запису даних про кількість та якість  насіння, його категорії та генерації, є сертифікати, що засвідчують  посівні якості насіння, «Атестати на насіння», «Свідоцтва на насіння».

Вся насінницька документація повинна вестись  і зберігатися так само, як і документи фінансової звітності.

Акт складається після завершення сівби (посадки) по окремих ділянках та полях сівозміни бригадиром та агрономом в двох примірниках. Записи здійснюються за назвами насіння (садивного матеріалу), в розрізі культур по окремих ділянках (номер поля), вказується площа та витрачене насіння (садивний матеріал) за нормою і фактичні витрати на 1 гектар та на всю площу.